ACTÍVATE!

ACTÍVATE!

xoves, 25 de setembro de 2014

Avanzando

A elección do zapato significa avanzar con paso firme. Aprender, Non estancarse. Ten relación coas palabras de adaptación, oportunidades, flexibilidade, cambio.

As palabras que elexin teñen que ver co momento actual, relacionandoas coas características que serían desexables nas persoas que estan a buscar traballo e co mercado laboral.
Empezando por un cambio do modelo produtivo, este non funciona ou está esgotado.
Na busqueda de emprego é importante a formación, ainda que tampouco garante o acceso ao mercado laboral.
E como cualidades desexables serían a adaptación, a flexibilidade.


Ningún comentario:

Publicar un comentario